FANDOM


Stowarzyszenie Tribrony

Flaga Tribrony
Flaga Tribrony

Założono 21 września 2013
Siedziba Gdańsk
Numer KRS 0000493500
Prezes Spidi
Strona internetowa http://tribrony.org/

Stowarzyszenie Tribrony — stowarzyszenie skupiające i wspierające działalność fandomu My Little Pony (przede wszystkim trójmiejskiego i pomorskiego). Zostało założone 21 września 2013, na XXIV Trójmiejskim Ponymeecie, a jego wpis do Krajowego Rejestru Sądowego został dokonany w styczniu 2014 roku.

Historia Edytuj

Założenie stowarzyszenia zostało zainspirowane Fundacją "Canterlot" działającą w Krakowie. Według pierwotnego zamysłu, organizacja miała zajmować się przede wszystkim tworzeniem wydarzeń różnej rangi dla pomorskiego fandomu MLP. Później wyłoniła się koncepcja, by było to stowarzyszenie i by pełniło również funkcję spajającą fanów. Miał być to również eksperyment z samorządnością bronych i daniem im możliwości równego decydowania o kształcie i działalności organizacji.

Ostateczny, wykrystalizowany rys koncepcyjny został wyłożony na Ponymeecie Lipcowym, mającym miejsce 26 lipca 2013 roku. Jednym z punktów ponymeeta była prelekcja Skradacza, w której zaprezentował on ideę stowarzyszenia oraz wskazał środki niezbędne do jego założenia. Pomysł został przyjęty przez trójmiejskich bronies z entuzjazmem.

Krótko później wyłoniła się założycielska grupa robocza, złożona z najakwyniejszych organizatorów w Trójmieście - Skradacza i Spidiego, a później również Korna. W ciągu dwóch miesięcy, grupa opracowała wstępną wersję statutu (dokumentu regulującego najważniejsze aspekty działania i kształt organizacji, jej konstytucję) oraz skompletowała dokumenty niezbędne do zarejestrowania stowarzyszenia.

W połowie sierpnia grupa robocza ogłosiła termin zwołania Zgromadzenia Założycielskiego, przypadający na 21 września 2013 roku. Zaprezentowano również projekt statutu Stowarzyszenia, aby fani z Trójmiasta mieli możliwość wypowiedzenia się na jego temat i zaproponowania poprawek.

Samo Zgromadzenie odbyło się w ramach XXIV Trójmiejskiego Ponymeetu. Jego członkami, a zarazem członkami-założycielami Stowarzyszenia Tribrony, było 16 pełnoletnich bronies z Trójmiasta. W jego skład wchodzili m. in. Skradacz, Spidi, Korn, Coy, Trolejbus, Yarvin, Sonicpegasus oraz Pingot. Najważniejszymi decyzjami Zgromadzenia Założaycielskiego było podjęcie uchwały o założeniu Stowarzyszenia Tribrony, przyjęcie obowiązującego statutu oraz wyłonienie władz Stowarzyszenia na pierwszą kadencję.

Zgromadzenie Założycielskie wybrało również Komitet Założycielski (o takim samym składzie co założycielska grupa robocza), który zobowiązano do zarejestrowania Stowarzyszenia Tribrony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Formalności z tym związane przeciągnęły się przez kolejne trzy miesiące. W tym czasie zwołano jeszcze dwukrotnie Zgromadzenie Założycielskie, by wprowadzić dodatkowe poprawki do statutu, zalecone przez pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska. Wreszcie, 30 stycznia 2014 roku, z sądu rejestrowego przybyła wiadomość o ostatecznym zarejestrowaniu Stowarzyszenia Tribrony. Wraz z tym dniem Stowarzyszenie rozpoczęło swoją normalną działalność.

Pierwsze Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Tribrony odbyło się 4 października 2014 roku. W jego trakcie wprowadzono pakiet poprawek do statutu Stowarzyszenia, mających usprawnić jego działanie. Odbyły się również pierwsze wybory - kandydatury na wakujące stanowisko wiceprezesa zgłosili Mkxd oraz Poret50, w głosowaniu zwyciężył pierwszy z nich. Zatwierdzono również składki członkowskie i uchwalono oficjalne symbole stowarzyszenia (flagę, herb i maskotki).

Do końca 2014 roku liczba członków Stowarzyszenia Tribrony wzrosła z 16 do prawie 40.

Bieżąca działalność Edytuj

W 2014 roku Stowarzyszenie Tribrony zorganizowało dwie imprezy fanowskie - Ambermeet 2014 (5-6 lipca) oraz Ponymeet Rocznicowy Tribrony (8 listopada).

Ustrój Edytuj

Stowarzyszenie jest organizacją demokratyczną. Kluczowe aspekty jego działalności reguluje statut. Zgodnie z jego postanowieniami, najważniejszym organem jest zwoływane przynajmniej raz do roku Walne Zgromadzenie członków. Podejmuje ono uchwały w sprawie wyboru pozostałych władz, rozliczenia ustępujących włodarzy, zmian statutu, wysokości ewentualnych składek i najważniejszych kierunkach działalności. Głos decydujący mają na Zgromadzeniu wszyscy członkowie zwyczajni (tj. przyjęci wcześniej do Stowarzyszenia, aktywni fani serialu, zamieszkujący województwo pomorskie).

Między zgromadzeniami stowarzyszeniem kieruje Zarząd, wybierany przez Zgromadzenie na dwuletnią kadencję spośród jego członków zwyczajnych. Jego pracę organizuje Prezes Stowarzyszenia. Oprócz niego, w skład zarządu wchodzi obowiązkowo dwóch Wiceprezesów, w tym Wiceprezes-Skarbnik Stowarzyszenia, odpowiadający za jego finanse. Działalność Zarządu kontroluje 3-5-osobowa Komisja Rewizyjna, wybierana na podobnych zasadach do Zarządu. Jej zadaniem jest również interpretacja postanowień statutu oraz rozstrzyganie najważniejszych sporów. Nie można być członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej równocześnie.

Oprócz władz, w łonie Stowarzyszenia mogą działać sekcje, czyli grupy członków o wspólnych zainteresowaniach. Sekcje powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia, to on również desygnuje ich szefów i nadaje im ewentualne regulaminy pracy.

Członkostwo Edytuj

Aby zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia (tj. posiadającym pełnię praw wyborczych i głos decyzyjny na Zgromadzeniu) należy zgłosić do zarządu deklarację członkowską. Trzeba również uzyskać pisemną rekomendację trzech innych członków Stowarzyszenia i zamieszkiwać województwo pomorskie. Istnieje również kategoria członków wspierających, których przyjęcie jest obłożone mniejszą ilością obwarowań (np. miejsca zamieszkania). Decyzję o przyjęciu i wykluczenia członka podejmuje Zarząd, przy czym od jego decyzji można odwołać się do Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenia Edytuj

Oznaczenie Data Miejsce Uczestnicy z głosem decydującym Kluczowe decyzje
I Walne Zgromadzenie 4 października 2014 r. Siedziba GSF Alkor 19
 • Umożliwienie osobom spoza woj. pomorskiego uzyskanie członkostwa zwyczajnego
 • Skrócenie kadencji władz do 2 lat
 • Wybór nowego wiceprezesa
 • Uchwalenie składek członkowskich
 • Uchwalenie symboli Stowarzyszenia (flagi, herbu i maskotek)
II Walne Zgromadzenie 13 czerwca 2015 r. Centrum Kształcenia im. Świętego Wojciecha w Gdańsku 21 Przeniesienie uprawnienia do zatwierdzania sprawozdań finansowych z Walnego Zgromadzenia do Komisji Rewizyjnej
III Walne Zgromadzenie 10 września 2016 r. Siedziba GSF Alkor 21 Wybory do władz (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) na dwuletnią kadencję
IV Walne Zgromadzenie 21 października 2017 r. Siedziba GSF Alkor 22
 • Likwidacja ograniczenia pełnienia tych samych funkcji we władzach do 2 kadencji
 • Zwolnienie członków wspierających z opłacania składek
V Walne Zgromadzenie 20 października 2018 r. Brony House 18 Wybory do władz (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) na dwuletnią kadencję

Władze Edytuj

Pierwsza kadencja (2013-2016) Edytuj

Władze zostały wybrane przez Zgromadzenie Założycielskie 26 lipca 2013 roku. Skład Zarządu został taki sam jak grupa inicjująca założenie Stowarzyszenia. Z kolei Komisja Rewizyjna została skomponowana z najaktywniejszych recenzentów statutu Stowarzyszenia. W trakcie I Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Tribrony nastąpiła rezygnacja Korna ze swojego stanowiska. Stanowisko zostało obsadzone przez Mkxd, wybranego w głosowaniu.

Zarząd:

 • Skradacz, Prezes
 • Spidi, Wiceprezes-Skarbnik
 • Korn, Wiceprezes (do 4 października 2014)
 • Mkxd, Wiceprezes (od 4 października 2014)

Komisja Rewizyjna:

Druga kadencja (2016-2018) Edytuj

Władze zostały wybrane przez III Walne Zgromadzenie 10 września 2016 roku. Dokonano reelekcji dotychczasowych członków zarządu i zmieniono cały skład Komisji Rewizyjnej.

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

Trzecia kadencja (2018-2020) Edytuj

Nowe władze zostały wybrane przez V Walne Zgromadzenie 20 października 2018 roku. W związku z rezygnacją Skradacza z funkcji prezesa, przebudowie uległ zarówno Zarząd, jak i Komisja Rewizyjna. Nowym prezesem został Spidi, dotychczasowy Wiceprezes-Skarbnik, a faktycznie główny organizator ponymeetów w Trójmieście.

Zarząd:

Komisja Rewizyjna:

MaskotkaEdytuj

Mastkotką Stowarzyszenia jest Księżniczka Pomerania, drobna i sympatyczna klacz o bojowym temperamencie i talencie organizacyjnym.

Ciekawostki Edytuj

 • Podczas organizowania Elitemeeta, SpidivonMarder oznajmił iż: "Stowarzyszenie nie funduje nikomu pierogów."

Zobacz też Edytuj

Linki zewnętrzneEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.